Ziekte is belangrijkste oorzaak arbeidsongeschiktheid zzp’ers

Ziekte is belangrijkste oorzaak arbeidsongeschiktheid zzp’ers

Dertig procent van de arbeidsongeschikte zzp’ers kan niet werken door een (tijdelijke) ziekte. Daarnaast zijn psychische klachten (26%), zoals een burn-out, en ongevallen (25%) redenen van arbeidsongeschiktheid. Bijna een derde van de zzp’ers was hier, op het moment van arbeidsongeschiktheid, niet voor verzekerd. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer.

Tevreden over AOV

Van de zzp’ers die arbeidsongeschikt raakten, beschikte ongeveer de helft (51%) over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook was een deel (14%) op het moment van arbeidsongeschiktheid nog in loondienst en was 7% WIA-verzekerd. De overige 28% was niet verzekerd op het moment van arbeidsongeschikt raken. De zzp’ers die wel AOV-verzekerd waren, zijn zeer tevreden over de oplossingen die de verzekering hun bood: gemiddeld beoordelen zij hun AOV met een 7,8.

Hoeveel zzp-ers hebben en AOV?

Momenteel beschikt 41% van de zzp’ers over een AOV. Gemiddeld zijn zij bereid 275 euro per maand voor de verzekering te betalen. Hiervoor verwachten zij 57% van hun huidige bruto jaaromzet als uitkering te ontvangen. Zzp’ers die niet over een AOV beschikken, zijn bereid een stuk minder voor de verzekering te betalen, namelijk 122 euro per maand. Voor dit bedrag hebben zij bijna dezelfde uitkeringsverwachtingen. Zo verwachten zij bij arbeidsongeschiktheid 52% van hun huidige bruto jaaromzet uitgekeerd te krijgen.