Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Welke dekkingen zijn mogelijk bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk bij de verzekering van arbeidsongeschiktheid. Maar welke dekking kiest u voor uw AOV? U kunt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstellen uit onderstaande dekkingen, welke oplopen in dekking en premie.

 • AOV met ongevallendekking
 • AOV met ongevallendekking van 12 critical illnesses
 • AOV met ongevallendekking en ziekten (geen psychische klachten)
 • AOV Vangnetregeling
 • AOV met ongevallendekking en ziekten (inclusief psychische klachten)

AOV met ongevallendekking

De AOV met ongevallendekking wordt vaak door een startende- en/of jonge ondernemers afgesloten, omdat deze beperkte dekking vaak het goedkoopst is. Echter is het risico van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, psychische klachten en slijtage zijn bij de ongevallendekking niet verzekerd.

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval komt beperkt voor. Volgens ons kan deze dekking niet geadviseerd worden als een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is verzekerd bij de AOV met ongevallendekking?

Dekking bij: Geen dekking bij:
 Ongevallen  Lichamelijke ziekte
 Orgaandonatie  Zwangerschap en bevalling
 (post-)whiplash
 (post-)commotioneel syndroom
 Bekkeninstabiliteit
 Overspannenheid en burn-out
 Het meemaken van een schokkende gebeurtenis
 Psychiatrische ziekten, zoals schizofrenie

(Opgave onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen)


AOV met ongevallendekking van 12 critical illnesses

Deze dekking is ruimer dan de eerder beschreven dekking. Deze verzekering biedt dekking tegen de volgende ziektes:

Wat is verzekerd bij de AOV met ongevallendekking van 12 critical illnesses?

12 verzekerde ziektecategorieën Voorbeeld(en)
1.    Nieuwvormingen (tumoren) Alle vormen van kanker
2.    Ziekten van zenuwstelsel Verlamming, epilepsie, migraine, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, Carpale­tunnelsyndroom
3.    Ziekten van hart en vaatstelsel Hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk, angina pectoris, hartritmestoornis
4.    Ziekten van ademhalingsstelsel Astma, longemfyseem, longontsteking, chronische bronchitis
5.    Ziekten van nieren, urinewegen en geslachtsdelen Nierfalen, prostaataandoening
6.    Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen Ziekte van Pfeiffer, tuberculose, malaria
7.    Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem Bloedarmoede, ziekte van Besnier-Boeck, stollingstoornissen
8.    Hormonale ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen Schildklieraandoeningen, suikerziekte, vetzucht
9.    Ziekten van oog en bijbehorende organen Blindheid, staar, netvliesloslatingen
10.  Ziekten van oor en deel van het slaapbeen achter het oor Doofheid
11.  Ziekten van spijsverteringsstelsel Geelzucht, ziekte van Crohn, ziekten van lever, galblaas en slokdarm, galstenen
12.  Ziekten van huid en onderhuid Psoriasis, eczeem

(Opgave onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen)


AOV met ongevallendekking en ziekten (geen psychische klachten)

Een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongevallen en alle ziekten, in dit geval echter zonder psychische aandoeningen. Een belangrijke psychische aandoening die voor veel arbeidsongeschiktheid zorgt is burn-out en deze aandoening valt dus niet onder deze dekkingsvariant.

Wat is verzekerd bij de AOV met ongevallendekking en ziekten (geen psychische klachten)

Dekking bij: Geen dekking bij:
 Ongevallen  (post-)whiplash
 Orgaandonatie  (post-)commotioneel syndroom
 Lichamelijke ziekte  Bekkeninstabiliteit
 Zwangerschap en bevalling  Overspannenheid en burn-out
 Het meemaken van een schokkende gebeurtenis
 Psychiatrische ziekten, zoals schizofrenie

(Opgave onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen)


AOV Vangnetregeling

Bent u een startende ondernemer? Dan wilt u uiteraard ook goed verzekerd zijn voor het geval u niet meer kunt werken bij ziekte. Maar u kunt niet altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Dan kan de vangnetverzekering een oplossing zijn.

Kenmerken AOV Vangnetregeling

Een verzekeraar accepteert niet iedere startende ondernemer direct voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijvoorbeeld om medische redenen. De vangnetverzekering is dan een goed alternatief.

 • De wachttijd is één jaar. Dat betekent dat u de uitkering krijgt nadat u één jaar arbeidsongeschikt bent
 • Het verzekerde bedrag is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u ook maar een deel van dit bedrag
 • De verzekeraar kijkt eerst of u nog ander werk kunt doen
 • Als u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen premie te betalen. Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan betaalt u wel een deel van de premie
 • De verzekeraar past ieder jaar de bedragen aan de huidige situatie aan
 • Als u arbeidsongeschikt bent en blijft, dan krijgt u de uitkering tot uw 67ste

Let op!

 • U moet de verzekering binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer aanvragen
 • De verzekeringen kunnen per verzekeraar verschillen. Neem voor de exacte voorwaarden en premie contact op met onze adviseur.

AOV met ongevallendekking en ziekten (inclusief psychische klachten)

Dit is de meest uitgebreide arbeidsongeschiktheidsdekking. Naast een dekking als gevolg van een ongeval en ziekten, geldt er ook dekking bij psychische klachten. Ook hierbij geldt dat alle verzekeraars andere voorwaarden hebben en sommige verzekeraars uitsluitingen hebben op het gebied van psychische klachten. Dit zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld ME niet onder de dekking valt. Lees dus ook hierbij goed de voorwaarden door voordat u een AOV afsluit.

Wat is verzekerd bij de AOV met ongevallendekking en ziekten (inclusief psychische klachten)?

Dekking bij: Geen dekking bij:
 Ongevallen
 Orgaandonatie
 Lichamelijke ziekte
 Zwangerschap en bevalling
 (post-)whiplash
 (post-)commotioneel syndroom
 Bekkeninstabiliteit
 Overspannenheid en burn-out
 Het meemaken van een schokkende gebeurtenis
 Psychiatrische ziekten, zoals schizofrenie

(Opgave onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen)