AOV Sommenverzekering

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van een sommenverzekering hebt u een volwaardige verzekering met een goede dekking tegen een scherpe premie. U krijgt bij arbeidsongeschiktheid inkomensbescherming tot de gekozen eindleeftijd. Op deze pagina leest u meer over de kenmerken en voordelen van deze verzekering.

Wat is een AOV Sommenverzekering?

Sommenverzekeringen keren uit op basis van het verzekerde bedrag dat bij het afsluiten van de verzekering is afgesproken. Dit in tegenstelling tot de schadeverzekeringen. Daarbij maakt het niet uit of en in hoeverre met de uitkering de financiële schade wordt vergoed die de verzekerde daadwerkelijk heeft geleden.

Sommenverzekeringen keen in het algemeen geen correctiebepaling. Een eventuele uitkering op basis van deze verzekeringen is gebaseerd op het verzekerd bedrag en de mate van het verlies van arbeidsvermogen. Hierbij maakt het dus niet uit of er wel of geen sprake is van daadwerkelijk verlies van inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Voordelen AOV Sommenverzekering

 • Inkomensbescherming tot de gekozen eindleeftijd
 • Keuze beroepsarbeidsongeschiktheid of vrijwillige passende arbeid
 • Verzekerd bedrag tot maximaal € 150.000 per jaar
 • Uitkering al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
 • Eigen risicotermijn is 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen
 • Geen inkomenscorrectie bij arbeidsongeschiktheid
 • Zuiver arbeidsongeschiktheidscriterium(geen verplichte re-integratie naar ander werk)
 • Keuze tussen een drie jaars- of doorlopende aanvangskorting
 • No-claimregeling mee te verzekeren tot maximaal 30%
 • Jaarlijkse onderhoudsmogelijkheid met 10% verhogingsrecht zonder medische waarborgen
 • Terugkeergarantie binnen 3 jaar na eerdere verlaging van de verzekerde bedragen
 • Gratis preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek
 • Fiscaal gunstige zwangerschapsuitkering
 • Voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Bij starters niet langer dan 6 maanden geleden gestart ook voorlopige dekking voor het arbeidsongeschiktheidsrisico mogelijk
 • Geen opslag termijnbetaling in combinatie met een pakket
 • Jaarcontract en elke dag opzegbaar

De voordelen kunnen per verzekeraar verschillen, een offerte geeft u meer informatie. Deze opgave is opgemaakt onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen.

Premie AOV Sommenverzekering

De premie voor deze verzekering is fiscaal aftrekbaar. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt belast voor de Inkomstenbelasting.