De Amersfoortse past AOV-voorwaarden zwangerschap aan

De Amersfoortse past AOV-voorwaarden zwangerschap aan

De Amersfoortse brengt de wachttijd voor zwangerschap in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen terug naar 1 dag. De verzekeraar wil zich hiermee onderscheiden voor vrouwelijke ondernemers.

Nu nog keert De Amersfoortse aan ondernemers met een AOV pas uit als de uitgerekende datum minimaal een jaar ligt na de ingangsdatum van de polis. Met een brief van een arts of verloskundige moet dat aangetoond worden. Vanaf 1 februari geldt niet meer de verwachte bevallingsdatum. Zolang de zwangerschap maar begonnen is minimaal een dag na het ingaan van de verzekering, heeft een ondernemer recht op een uitkering.

‘Uniek in de markt’

ASR-dochter De Amersfoortse zegt zich hiermee positief te willen profileren richting vrouwelijke ondernemers.

De meeste verzekeraars hanteren een wachttermijn van 104 weken. Ondernemers hebben dan recht op een uitkering als de uitgerekende datum 2 jaar ligt na het ingaan van de verzekering. Bij de Goudse en Reaal geldt – net als tot nu bij De Amersfoortse – een wachttijd van 52 weken. Bij Movir ook, althans voor artsen en andere medische professionals. Voor andere beroepen is het twee jaar.

16 weken

De andere voorwaarden rondom zwangerschap veranderen niet bij De Amersfoortse. Dat betekent dat een zwangere ondernemer maximaal zestien weken een uitkering krijgt. Die begint op zijn vroegst zes of vier weken voor de uitgerekende datum. Als de AOV een eigen risico periode kent, gaat de uitkering later in en loopt die af zestien weken na het ingaan van de eigen risicotermijn.

Bron: AMweb