AOV Schadeverzekering

AOV Schadeverzekering

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van een schadeverzekering hebt u een volwaardige verzekering met een goede dekking tegen een scherpe premie. U krijgt bij arbeidsongeschiktheid inkomensbescherming tot de gekozen eindleeftijd. Op deze pagina leest u meer over de kenmerken en voordelen van deze verzekering.

Wat is een AOV Schadeverzekering?

Schadeverzekeringen keren uit wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt raakt en daardoor inkomen verliest. Verlies van arbeidsvermogen blijft hierbij het uitgangspunt.

Bij de schadeverzekeringen baseren verzekeraars de uitkering gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid op het verzekerd bedrag. Ongeacht of er wel of geen sprake is van inkomensverlies. Hierbij gaan zij uit van het verlies van arbeidsvermogen.

Veel schadeverzekeringen kennen wel een correctiebepaling. Op grond van deze correctiebepaling kan de uitkering bij arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar worden verlaagd. Aanbieders kunnen de correctiebepaling bijvoorbeeld toepassen wanneer u ander inkomen heeft naast de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Of als u recht heeft op andere uitkeringen vanwege het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid. Is het totale inkomen bij arbeidsongeschiktheid hoger dan het gemiddelde inkomen van de verzekerde in de drie jaar vóórdat hij arbeidsongeschikt werd? Dan mogen verzekeraars de uitkering verlagen. Bij deze verzekeringen kunnen zij dus rekeninghouden met andere inkomensbronnen bij arbeidsongeschiktheid, waardoor de uitkering door het toepassen van de correctiebepaling lager kan uitvallen.

Voordelen AOV Schadeverzekering

 • Inkomensbescherming tot de gekozen eindleeftijd
 • Keuze beroepsarbeidsongeschiktheid of vrijwillige passende arbeid
 • Verzekerd bedrag tot maximaal € 150.000 per jaar
 • Uitkering al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
 • Eigen risicotermijn is 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen
 • Garantie inkomen op basis van 80% van het wettelijk minimumloon
 • Keuze tussen een driejaars- of doorlopende aanvangskorting
 • No-claimregeling mee te verzekeren tot maximaal 30%
 • Jaarlijkse onderhoudsmogelijkheid met 10% verhogingsrecht zonder medische waarborgen
 • Terugkeergarantie binnen 3 jaar na eerdere verlaging van de verzekerde bedragen
 • Gratis preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek
 • Fiscaal gunstige zwangerschapsuitkering
 • Voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Bij starters niet langer dan 6 maanden geleden gestart ook voorlopige dekking voor het arbeidsongeschiktheidsrisico mogelijk
 • Geen opslag termijnbetaling in combinatie met een (agrarisch) ondernemerspakket
 • Jaarcontract en elke dag opzegbaar

De voordelen kunnen per verzekeraar verschillen, een offerte geeft u alle informatie. Deze opgave is opgemaakt onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen.

Premie AOV Schadeverzekering

De premie voor deze verzekering is fiscaal aftrekbaar. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt belast voor de Inkomstenbelasting.