AOV vergelijking

Movir AOV

AOV met advies   AOV vergelijking

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medische en zakelijk professionals

Langlopende Beroeps-AOV van Movir is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige medisch en zakelijk professionals. Deze aov biedt dekking tot maximaal 80% van uw inkomen. Dit biedt u de zekerheid dat uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid op niveau blijft. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt:

 • verzekerd inkomen tot maximaal € 550,- per dag
 • uw eigen beroep centraal
 • geen inkomenscorrectie
 • kosteloze counselingservice van Elestia, 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u én uw inwonende gezinsleden
 • Uitstekende zwangerschapsregeling
 • Tot drie jaar starterskorting
 • premievrijstelling na een jaar arbeidsongeschiktheid en in het laatste verzekeringsjaar

Maatwerk

De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan de gewenste eigenrisicotermijn, de hoogte van het verzekerde bedrag , uw gewenste eindleeftijd en de indexatie van uw verzekering. Kortom, het samenstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk. U kunt de Langlopende Beroeps-AOV uitbreiden met aanvullende verzekeringen

Aanvullende AOV verzekeringen

U kunt de Langlopende verzekering aanvullen met verschillende aanvullende verzekeringen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u precies de financiële bescherming hebt bij arbeidsongeschiktheid die u wenst.

De vaste kostenverzekering

Als zakelijk professional met een eigen kantoor hebt u vaste kosten. Onder meer voor huisvesting, personeel en energie. Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt lopen deze kosten gewoon door. De Vaste kostenverzekering dekt deze praktijkkosten. De Vaste kostenverzekering kan bovenop de Langlopende verzekering worden gesloten. Hierdoor kunt u meer dan 80% van uw inkomen verzekeren.

Pluspunten vaste kostenverzekering:

 • verzekert de dagelijkse kosten van een praktijk, zoals huisvesting, energie en personeel
 • kan boven het 80%-criterium gesloten worden, maximaal verzekerde dagbedrag € 80,- voor medici en € 210,- voor zakelijk professionals
 • uitkeringsduur 1 of 2 jaar
 • kan uitsluitend als aanvulling op een Langlopende verzekering worden gesloten

Speciaal voor medici: De Waarnemingsverzekering

Als u een beroepsgenoot als waarnemer aanstelt, kan uw praktijk bij arbeidsongeschiktheid door blijven draaien. Met de Waarnemingsverzekering kunt u de kosten van zo’n vervanger verzekeren. Een geruststellend idee, want het inhuren van een waarnemer kan flink in de papieren lopen. Bovendien geeft het u de kans om te herstellen zonder zorgen over uw praktijk of patiënten. De Waarnemingsverzekering kan samen met de Vaste kostenverzekering bovenop de Langlopende verzekering worden gesloten.

Voordelen Waarnemingsverzekering:

 • verzekert de kosten van een waarnemer bij arbeidsongeschiktheid, zodat uw praktijk gecontinueerd kan worden
 • kan boven het 80%-criterium gesloten worden met als maximum dagbedrag €130,-
 • uitkeringsduur 1 of 2 jaar
 • is uitsluitend voor (para)medici

Starterskorting

Bent u jonger dan 45 jaar en nog geen drie jaar zelfstandig, dan ontvangt u starterskorting bij Movir. Deze aantrekkelijke regeling biedt een forse premiekorting. Erg welkom in de periode dat u als starter al genoeg kosten hebt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering met een 5-jaarscontract

U ontvangt drie jaar lang premiekorting:

 • jaar 1: 25%
 • jaar 2: 15%
 • jaar 3: 10%

Arbeidsongeschiktheidsverzekering met een 1-jaarscontract

U ontvangt in het eerste jaar 25% premiekorting.

MSB Arrangement

Bent u als medisch specialist lid van een MSB dat een MSB Arrangement heeft gesloten? Wij bieden u nog meer voordeel, naast de zekerheid en kwaliteit die u al van Movir gewend bent.

Arrangementskorting

U profiteert van een arrangementskorting op de premie van Movir-verzekeringen. Hoe meer leden van het MSB een Langlopende aov van Movir hebben, hoe hoger de korting op de premie. Ieder jaar wordt het kortingspercentage opnieuw bepaald op basis van het aantal MSB-leden dat bij Movir verzekerd is. De arrangementskorting is niet van toepassing op AO Artsen-verzekeringen en polissen die Movir namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. beheert.

Movir voor ondernemers: Soepel&Zeker AOV

Als ondernemer hebt u behoefte aan flexibiliteit en vrijheid. Daarom hebben wij de Soepel&Zeker AOV ontwikkeld voor ondernemers. Een verzekering op maat gemaakt voor ondernemers. Met flexibiliteit en vrijheid als uitgangspunt.

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is optimaal flexibel

De Soepel&Zeker AOV biedt een unieke flexibiliteit in het samenstellen van uw aov. Zo hebt u een aov die op elk moment bij u past. U kunt twee verzekeringen vrij combineren of los sluiten:

 • een kortlopende verzekering (dekking ‘Kort’) die maximaal drie jaar uitkeert bij arbeidsongeschiktheid;
 • een langlopende verzekering (dekking ‘Lang’) die blijft uitkeren tot de gekozen eindleeftijd ;
 • een combinatie van deze verzekeringen.

Ook betaalbaar voor starters

Een aov kan een flinke kostenpost zijn, zeker voor startende ondernemers. Velen kiezen er daarom voor om zich niet te verzekeren. Een groot risico als u geen financiële buffer hebt. Movir biedt ook startende ondernemers zekerheid van inkomen als zij arbeidsongeschikt raken. Daarom is de premie van de kortlopende Soepel&Zeker AOV scherp. Gaat u meer verdienen of verandert uw privésituatie? Dan stapt u eenvoudig over naar een langlopende Soepel&Zeker AOV als u niet arbeidsongeschikt bent en nog geen 55 jaar. Zo bent u ook verzekerd als u langer dan drie jaar arbeidsongeschikt bent. Een validiteitsverklaring volstaat.

Deze aov is dagelijks aanpasbaar

Als uw inkomen verandert, dan kunt u de Soepel&Zeker AOV altijd verhogen of verlagen. Zo betaalt u nooit teveel premie. Ook bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag dat u verzekert, het eigenrisicotermijn en de eindleeftijd. Als u wilt, dan kunt u zelfs dagelijks opzeggen. Zo hebt u optimale vrijheid in het beheersen van kosten en zekerheid.

Uw beroep staat centraal bij een aov van Movir

Zij gaan uit van het verzekerde beroep en de werkzaamheden die daarbij horen. Bent u arbeidsongeschikt? Dan zullen zij u nooit verplichten andere werkzaamheden te gaan verrichten. Als u daar zelf wel voor kiest, dan vult Movir een mogelijk inkomenstekort aan. Zodat u er financieel niet op achteruit gaat.

U weet wat u verzekert

Als ondernemer wisselt de hoogte van uw inkomen. Toch wilt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Ook als uw recente inkomen tijdelijk wat lager is. De Soepel&Zeker AOV is een ‘zuivere sommenverzekering’. Dit betekent dat Movir uw inkomen nooit opvraagt om onze uitkering of het verzekerde bedrag te kunnen verlagen. Wat u verzekerd hebt, staat dus vast!

Movir voor zzp’ers: Soepel&Zeker AOV

Flexibiliteit en vrijheid zijn belangrijk voor u als zzp’er. Om u ook de zekerheid van een goede aov te kunnen bieden, heeft Movir wij de Soepel&Zeker AOV ontwikkeld voor zzp’ers. Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) die u op ieder moment kunt aanpassen aan uw wensen en situatie.

De voordelen van deze aov voor u als zzp’er:

 • Een aov op maat
 • Ook te betalen als u net begint als zzp’er
 • Deze aov groeit met u mee
 • Betaal niet te veel premie voor uw aov

Het inkomen van u als zzp’er kan schommelen. Daarom kunt u de Soepel&Zeker AOV op ieder moment verhogen of verlagen . Op die manier betaalt u nooit teveel premie voor uw aov. Ook bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag dat u verzekert, het eigenrisicotermijn en de eindleeftijd. Als u wilt kunt u uw aov zelfs dagelijks opzeggen. Zo hebt u als zzp’er optimale vrijheid in het beheersen van kosten en zekerheid.

Aanvangskorting

Bij Movir betaalt u een premie voor uw aov die aansluit op de risico’s van uw beroep. Daarnaast kunt u rekenen op een aanvangskorting: het eerste jaar krijgt u 30% korting, het tweede jaar 15% en het derde jaar 7,5% korting op uw aov.

Daarom een aov van Movir

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluit, hoopt u daar natuurlijk geen gebruik van te hoeven maken. Maar als dat toch het geval is, dan wilt u een verzekeraar die niet alleen uitkeert. U wilt een partij die er écht voor u is. Movir ondersteunt u op allerlei manieren en hanteert daarbij de menselijke maat. Niet voor niets vinden onafhankelijke adviseurs ons al sinds 2009 de beste inkomensverzekeraar.

Zes redenen om ook als zzp’er een aov van Movir te kiezen

Graag zetten we voor u op een rij wat een aov van Movir anders maakt dan een aov bij een andere verzekeraar. Zo krijgt een inzicht in de verschillen tussen aov’s in Nederland.

 1. De specialist op het gebied van aov
 2. Kwaliteit en kennis
 3. Onafhankelijke coaching, ook voor uw gezin
 4. We nemen zorgen van u weg
 5. Uw beroep staat centraal bij een aov van Movir
 6. Bij Movir weet u wat u verzekert
Kunt u zonder aov?

U neemt een groot risico als u ervoor kiest om géén arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Tenzij u een grote financiële buffer hebt. Toch zijn er nog altijd ondernemers die niets geregeld hebben voor het geval ze niet meer kunnen werken. Vaak is die keuze gebaseerd op vooroordelen:

 • ‘Een aov is duur’
 • ‘Ik word toch niet arbeidsongeschikt’
 • ‘Een verzekeraar keert toch niet uit’

Meer weten over een aov van Movir?

Niet alleen onafhankelijke adviseurs vinden Movir de beste voor uw aov. We scoren gelukkig ook al jaren hoog in klanttevredenheidsonderzoeken. Wilt u ook profiteren van de kwaliteit van Movir? Bekijk dan hoe u een aov kunt aanvragen of bespreek uw situatie en wensen met een financieel adviseur. Die zorgt voor een verzekering die bij u past. Neem contact op met uw adviseur of bel (030) 607 87 00 voor een adviseur bij u in de buurt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor professionals in loondienst

Als u medisch of zakelijk professional in loondienst bent, denkt u wellicht dat u geen individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebt. U bent immers verzekerd via uw werkgever. Maar met een bovengemiddeld inkomen, loopt u toch substantiële financiële risico’s. Daarom kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook verstandig zijn als u werknemer bent. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) dekt namelijk niet uw gehele inkomen.

Op deze pagina leggen we de werking van de WIA uit. De WIA bestaat uit twee onderdelen:

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA kent in de eerste fase een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon (gemaximeerd) en het loon dat u als arbeidsongeschikte werknemer nog verdient. Hoe langer u hebt gewerkt, hoe langer de duur van de uitkering. Aansluitend hebt u recht op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Benut u uw resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50%, dan bedraagt deze uitkering 70% van het verschil tussen het laatstverdiende gemaximeerde loon en de resterende verdiencapaciteit. Benut u minder dan 50% van uw resterende verdiencapaciteit, dan is de vervolguitkering gebaseerd op het wettelijke minimumloon en uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)

De IVA biedt een uitkering van 75% van het laatstverdiende gemaximeerde loon als u niet meer kunt werken en geen kans op herstel hebt. U ziet, de WIA biedt geen zekerheid over het aanvullen van uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Uw uitkering is van veel factoren afhankelijk. Om uw inkomensstandaard op peil te houden, is een goede aanvullende verzekering van groot belang, ook als u in loondienst bent. Movir biedt deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers, met alle comfort die ook zelfstandige verzekerden krijgen.

Langlopende verzekering

Een WIA-uitkering is van veel factoren afhankelijk. Om uw inkomensstandaard op peil te houden, is een goede aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering van belang. Movir biedt deze aov met alle comfort die ook zelfstandige verzekerden krijgen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir:

 • stelt uw eigen beroep staat centraal
 • verzekert het verschil tussen 80% of 70% van uw loon en 70% van het gemaximeerde loon (in 2017 is dat € 53.705,97,-)
 • kent een maximum verzekerd dagbedrag (incl. Vaste lastenverzekering) van € 550,-
 • minimum verzekerd dagbedrag € 15,-
 • indexering mogelijk volgens CBS of met een vast indexpercentage
 • een eigenrisicotermijn van 24 of 36 maanden
 • de premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een eventuele uitkering is belast.

Bovendien hebt u toegang tot de hoogwaardige preventie en re-integratiemogelijkheden van Movir en krijgt u een persoonlijke Elestia-card. Daarmee kunt u kosteloos gebruikmaken van de externe coaching & counseling van Elestia.

Vaste lastenverzekering

Naast uw inkomen zijn er ook andere zaken die aandacht vragen bij arbeidsongeschiktheid. U hebt (maandelijks) terugkerende kosten die gewoon doorlopen. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Om deze kosten te dekken hebben wij de Vaste lastenverzekering ontwikkeld.

Voordelen vaste lastenverzekering:

 • verzekert uw (maandelijks) terugkerende kosten
 • verzekert tot 30% van uw bruto jaarinkomen
 • kent een eigenrisicotermijn van 12 of 24 maanden
 • verzekerde dagbedrag minimaal € 15,- en maximaal € 210,-
 • biedt een ondergrens in arbeidsongeschiktheid van 25% tot 80%
 • biedt u het Optierecht

Ongevallenverzekering

Vul uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan met een Ongevallenverzekering. Dan hebt u een uitgebalanceerde verzekering!

Aanvullend een éénmalige uitkering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt u recht op een maandelijks bedrag als u arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval. Een ongeval kan grote impact hebben op uw leven. Daarom bieden wij ook een Ongevallenverzekering met een éénmalige uitkering aan. Deze Ongevallenverzekering bestaat uit twee rubrieken:

 • Sluit u rubriek A, dan ontvangen uw nabestaanden éénmalig een bedrag als u overlijdt als gevolg van een ongeval
 • Met rubriek B hebt u recht op een éénmalig bedrag als u blijvend invalide raakt door een ongeval.

Afgestemd op uw beroep

Voor een chirurg die een duim verliest, zijn de consequenties voor het uitoefenen van zijn beroep veel groter dan voor een advocaat. Daarom hebben wij het uitkeringspercentage per beroepscategorie vastgesteld:

 1. snijdende medici, tandartsen, dierenartsen
 2. niet-snijdende medici, huisartsen
 3. fysiotherapeuten en oefentherapeuten, ondernemers met fysieke werkzaamheden
 4. zakelijk professionals, adviserende medici en apothekers, ondernemers met minder fysieke werkzaamheden

Voordelen van een aov bij Movir

Waarom uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movir afsluiten?

 • Dé aov-specialist
 • Eigen beroep verzekerd
 • Geen inkomenscorrectie
 • Flexibiliteit
 • Preventie op maat