AOV Vangnetregeling

AOV Vangnetregeling

Bent u een startende ondernemer? Dan wilt u goed verzekerd zijn voor het geval u niet meer kunt werken bij ziekte. Maar u kunt niet altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Dan kan de AOV vangnetverzekering een oplossing zijn.

Kenmerken AOV Vangnetregeling:

Een verzekeraar accepteert niet iedere startende ondernemer direct voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijvoorbeeld om medische redenen. De vangnetverzekering is dan een goed alternatief.

  • De wachttijd is één jaar. Dat betekent dat u de uitkering krijgt nadat u één jaar arbeidsongeschikt bent
  • Het verzekerde bedrag is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u ook maar een deel van dit bedrag
  • De verzekeraar kijkt eerst of u nog ander werk kunt doen
  • Als u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen premie te betalen. Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan betaalt u wel een deel van de premie
  • De verzekeraar past ieder jaar de bedragen aan de huidige situatie aan
  • Als u arbeidsongeschikt bent en blijft, dan krijgt u de uitkering tot uw 67ste

Let op met de AOV Vangnetregeling !

  • U moet de verzekering binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer aanvragen
  • De verzekeringen kunnen per verzekeraar verschillen. Neem voor de exacte voorwaarden en premie contact op met onze adviseur.