AOV kosten advies, bemiddeling en beheer

AOV kosten advies, bemiddeling en beheer

AOV-dienstverlening flexibele-aov.nl

Wij bieden uitgebreide dienstverlening voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Flexibele-aov.nl kan u van dienst zijn met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer. U kunt uw AOV afsluiten met hulp van onze adviseur of zelf online afsluiten bij een geselecteerde aanbieder.

AOV zonder advies

Wenst u geen advies over uw AOV? Maar eventueel hulp en ondersteuning als het nodig is? Bij flexibele-aov.nl is het mogelijk om de arbeidsongeschiktheidsverzekering van een door ons geselecteerde verzekeraar direct af te sluiten zonder advies.

AOV-online afsluiten

U vult uw gegevens in, u stelt zelf uw polis samen, u berekent de AOV-premie, u maakt de kennistoets en u vraagt online uw AOV aan! De kennistoets is wettelijk verplicht, zodat wij en de verzekeraar kunnen controleren of de door aangevraagde AOV bij u past. Kijk op flexibele-aov.nl voor meer informatie.

AOV zonder advies (Offerte van 1 aanbieder)

U kunt online een AOV-offerte aanvragen. U vult uw gegevens in, u bepaalt zelf de samenstelling van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en u bepaalt zelf dekkingen. Na ontvangst van uw offerteverzoek verzorgen wij een offerte van 1 verzekeraar, die het beste aansluit bij uw wensen. U kunt de aangeboden AOV via ons afsluiten als u de wettelijk verplichte kennis- en ervaringstoets heeft ingevuld.

AOV zonder advies (Offerte van Top 3 aanbieders)

U kunt online een AOV-offerte aanvragen. U vult uw gegevens in, u bepaalt zelf de samenstelling van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en u bepaalt zelf dekkingen. Na ontvangst van uw offerteverzoek verzorgen wij een vergelijking op basis van een Top 3 van beste aanbieders en de offerte van 1 verzekeraar, die het beste aansluit bij uw wensen. U kunt de aangeboden AOV via ons afsluiten als u de wettelijk verplichte kennis- en ervaringstoets heeft ingevuld.

AOV met advies

Op basis van een inventarisatie en een risico-analyse van uw financiële situatie en wensen ontvangt u van onze Registeradviseur Verzuim en Inkomensvoorzieningen (RVI) een adviesrapport (inclusief een marktvergelijking van premie en polisvoorwaarden).

Hierdoor krijgt u een AOV op maat, die past bij uw risico’s en wensen. Onze advieswerkzaamheden worden uitgevoerd op declaratiebasis. In een opdracht tot dienstverlening geven wij u inzicht in onze uurtarieven en een inschatting van de benodigde uren.

AOV bemiddeling

Als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit via Flexibele-aov.nl dan zorgen wij voor de afwikkeling van uw aanvraag, wij begeleiden uw gezondheidsverklaring of keuring en wij controleren de afgegeven polis en bijbehorende documenten.

AOV polisbeheer

Zodra uw AOV is afgesloten en de polis is afgegeven door de verzekeraar dan starten wij met beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijk voor onze werkzaamheden in het overzicht AOV-dienstverlening.

AOV intermediarswijziging

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft dan kunt deze overdragen aan Flexibele-aov.nl door gebruik te maken van een intermediairswijziging. Na overdracht wordt uw bestaande polis geactualiseerd en waar mogelijk provisievrij gemaakt. U kiest daarbij voor het AOV Polisbeheer met of zonder adviseur.

Tariefkaart diensten flexibele-aov.nl

Advies AOV online afsluiten AOV zonder advies
(1 aanbieder)
AOV zonder advies
(Top 3 aanbieders)
AOV met advies
Eénmalige advieskosten Nee Nee Nee Uurtarief
Kennismaking en oriëntatie Nee Nee Nee Inbegrepen
Persoonlijk adviesgesprek Nee Nee Nee  Ja, telefonisch of op locatie
Advies over samenstelling AOV Nee Nee Nee Ja
Aantal aanbieders 1, door ons vooraf geselecteerd (preferred supplier) 1, selectie op basis van onze ervaringen en vergelijking van premie en voorwaarden 3, selectie op basis van onze ervaringen en vergelijking van premie en voorwaarden Marktvergelijking, selectie op basis van onze ervaringen en vergelijking van premie en voorwaarden
Advies over productkeuze Nee Nee Nee Ja
Controle branche-afspraken Nee Ja Ja Ja
Adviesrapport Nee Nee Nee Ja
Bemiddeling AOV online afsluiten AOV zonder advies
(1 aanbieder)
AOV zonder advies
(Top 3 aanbieders)
AOV met advies
Eénmalige afsluitkosten € 238,74 € 238,74 € 238,74 Uurtarief € 151,34
Kennistoets & ervaringstoets Ja, als u geslaagd bent voor de kennis- & ervaringstoets kunt u online een arbeidsongeschiktheids-verzekering bij ons afsluiten. Ja, als u geslaagd bent voor de kennis- & ervaringstoets kunt u een arbeidsongeschiktheids-verzekering bij ons afsluiten op basis van uw specificaties. Ja, als u geslaagd bent voor de kennis- & ervaringstoets kunt u een arbeidsongeschiktheids-verzekering bij ons afsluiten op basis van uw specificaties. NVT, onze Registeradviseur Verzuim en Inkomensvoorzieningen (RVI) adviseert u over uw AOV op basis van uw wensen en behoeften, financiële positie, kennis en ervaring en risicobereidheid (klantprofiel)
Aanvraagformulier Zelf online invullen Zelf invullen Zelf invullen Door adviseur
Gezondheidsverklaring Zelf online invullen Zelf invullen Zelf invullen Door adviseur
Onderbouwing inkomen Door uzelf Door uzelf Door uzelf Conform adviesrapport
Dossierbewaking aanvraag Door uzelf Door uzelf Door uzelf Door adviseur
Contact en overleg verzekeraar Door adviseur Door adviseur Door adviseur Door adviseur
Controle 1e polis en premie Door adviseur Door adviseur Door adviseur Door adviseur
Hulp en ondersteuning bij afwijzing Na overleg Na overleg Na overleg Na overleg
Beheer AOV online afsluiten AOV zonder advies
(1 aanbieder)
AOV zonder advies
(Top 3 aanbieders)
AOV met advies
Jaarlijkse kosten beheer € 118,77 € 118,77 € 118,77 € 478,25
Polisadministratie Ja Ja Ja Ja
Digitale polismap Ja Ja Ja Ja
Prolongatie controle Ja, beperkt Ja, beperkt Ja, beperkt Ja
Informatieservice Ja, algemeen Ja, algemeen Ja, algemeen Ja, maatwerk
Telefonisch aanspreekpunt Ja, beperkt. Via e-mail en telefonisch contact Ja, beperkt. Via e-mail en telefonisch contact Ja, beperkt. Via e-mail en telefonisch contact Ja, volledig. Via e-mail, telefonisch contact en persoonlijk gesprek
Ondersteuning door adviseur Op declaratiebasis Op declaratiebasis Op declaratiebasis Ja
Mutatieservice Ja, beperkt Ja, beperkt Ja, beperkt Ja, volledig
Advies bij mutaties Nee Nee Nee Ja
Optierecht Ja, zonder begeleiding Ja, zonder begeleiding Ja, zonder begeleiding Ja, met begeleiding adviseur
Toetsing verzekerd inkomen Nee Nee Nee Ja
Schadeservice AOV AOV online afsluiten AOV zonder advies
(1 aanbieder)
AOV zonder advies
(Top 3 aanbieders)
AOV met advies
Aanmelden AO-claim Ja, melden Ja, melden Ja, melden Ja, inbegrepen
Begeleiding AO-claim Op declaratiebasis Op declaratiebasis Op declaratiebasis Ja, inbegrepen

Kosten aanvullende diensten en uurtarief

Onze aanvullende diensten bieden wij aan tegen uurtarief, bijvoorbeeld als u advies wenst i.v.m. gewijzigde omstandigheden, tussentijdse offerte als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in uw persoonlijke situatie of produktwijzigingen en een persoonlijke afspraak met onze Register Adviseur Verzuim- en Inkomensmanagement (RVI).

Onze uurtarieven zijn als volgt:

Binnendienstmedewerker: € 104,02 per uur
Registeradviseur: € 151,34 per uur

Deze opgave is opgemaakt onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen en geldt tot 31-12-2023.