De Goudse AOV

AOV met advies   AOV vergelijking

Ondernemers-AOV van De Goudse

Als ondernemer kunt u eigenlijk niet ziek zijn. Uw werk blijft liggen, u kunt uw afspraken niet nakomen, uw inkomsten lopen terug. Wellicht heeft u zelf de nodige middelen achter de hand. Maar is dit voldoende om uw uitgaven te bekostigen als u geen inkomen heeft uit uw onderneming?

Financiële zekerheid

Met de Ondernemers-AOV van De Goudse regelt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. U weet vooraf exact wat de hoogte van uw uitkering is bij elk percentage arbeidsongeschiktheid. Zodat belangrijke zaken, zoals het betalen van uw hypotheek, de studie van uw kinderen of uw zorgpremie, als het er op aankomt, gewoon doorlopen.

Eindleeftijd 67 jaar

Zoals bekend, schuift de AOW-gerechtigde leeftijd op naar 67 jaar. Met de Ondernemers-AOV kunt u in veel situaties kiezen voor een eindleeftijd van 67 jaar. Behalve als u een zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert.

Extra dienstverlening

De Ondernemers-AOV biedt u ook professionele dienstverlening om u bij arbeidsongeschiktheid weer op de been te helpen. En De Goudse helpt u bovendien om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt. Met preventieve diensten, zoals persoonlijke coaching en de Persoonlijke Gezondheidscheck. De Ondernemers-AOV biedt u dus al vanaf de eerste dag nuttige extra’s.

Bewuste keuze

De Ondernemers-AOV is er voor álle ondernemers. Of u nu starter bent, directeur-grootaandeelhouder, zelfstandige met of zonder personeel of beoefenaar van een vrij beroep.

Met de inkomensindicator krijgt u snel inzicht in uw persoonlijke inkomensrisico in het geval van arbeidsongeschiktheid. Via negen vragen helpt De Goudse u binnen enkele minuten bij het maken van een bewuste keuze: het risico zelf dragen of u verzekeren.

Wat is verzekerd?

Financiële zekerheid

Met de Ondernemers-AOV regelt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. U weet vooraf exact wat de hoogte van uw uitkering is bij elk percentage arbeidsongeschiktheid. Zodat belangrijke zaken gewoon doorlopen als het erop aankomt: zoals het betalen van uw hypotheek, de studie van uw kinderen of uw zorgpremie.

Hulp om weer aan het werk te gaan

Daarnaast biedt De Goudse u hulp om zo snel mogelijk weer te gaan werken. Samen met u bekijkt De Goudse welke maatregelen en ondersteuning voor u het beste werken. Bijvoorbeeld een aanpassing van de werkplek of een coachingtraject. Waar mogelijk dragen ze bij in de kosten. In ieder geval kunnen zij u altijd helpen aan goede en betrouwbare hulpverleners.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn gevallen waarin De Goudse niet uitkeert. Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen uitkering. U krijgt ook geen uitkering tijdens de periode van het eigen risico. In beide situaties ondersteunen wij u wel om weer (volledig) te gaan werken. In sommige situaties is er geen dekking. Bijvoorbeeld als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt of als u een ongeluk krijgt terwijl u onder invloed van alcohol of drugs bent.

Preventieve diensten

Ook als u gewoon aan het werk bent, heeft u veel aan de Ondernemers-AOV. Om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, bieden wij u namelijk toegang tot twee preventieve diensten waar u kosteloos gebruik van kunt maken:

 • De Persoonlijke Gezondheidscheck van Niped
 • Persoonlijke coaching voor u en uw gezinsleden door Resilians

Wat is De Persoonlijke Gezondheidscheck?

Ieder jaar bieden wij u kosteloos De Persoonlijke Gezondheidscheck aan. Het bestaat uit een online vragenlijst over uw leefstijl en gezondheid, gecombineerd met medische metingen. Iedereen die de check doet, krijgt een Persoonlijk Gezondheidsrapport. Een duidelijk overzicht, waarop u in één oogopslag ziet wat uw persoonlijke risico’s zijn. Heel vaak kunt u die risico’s zelf verlagen. Bijvoorbeeld door anders te eten, meer te bewegen of te stoppen met roken. Soms kan een dokter of een behandeling nodig zijn om bepaalde risico’s te lijf te gaan. Met het Persoonlijke Gezondheidsrapport heeft u een duidelijk plan, waarmee u direct mee aan de slag kunt.

U krijgt De Persoonlijke Gezondheidscheck jaarlijks automatisch aangeboden via een e-mail van de dienstverlener Niped. Wilt u meer weten over De Persoonlijke Gezondheidscheck of over Niped? Kijk dan op persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Wat is persoonlijke coaching?

Persoonlijke coaching is begeleiding om uw persoonlijke effectiviteit en mentale veerkracht te verbeteren. Een personal coach biedt u ondersteuning bij al uw vraagstukken, zowel werkgerelateerd als privé. Vaak zijn het vragen die hun weerslag hebben op uw werk. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om werkgerelateerde ontwikkelingskansen.

U kunt kiezen uit de volgende diensten.

 • Telefonische coaching (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) via een kosteloos 0800-nummer
 • Face-to-face coaching op een van de 50 coachlocaties in Nederland
 • Financieel en juridisch advies voor vraagstukken van praktische aard
 • Budgetcoaching

De dienstverlening is kosteloos en beschikbaar voor u én voor uw gezinsleden. De persoonlijke coaching wordt uitgevoerd door Resilians. Veel cliënten die gebruik maakten van de coaching zijn onder de indruk van de ideeën, inzichten en resultaten die zij zelf in korte tijd, soms al na één gesprek, krijgen of realiseren. Wilt u meer weten over de persoonlijke coaching of over Resilians? Bezoek dan de website resilians.nl/goudse.

Altijd goed verzekerd

U kunt als ondernemer te maken krijgen met veranderingen in uw bedrijf en uw privésituatie. Het is dan belangrijk dat u uw verzekering hierop aanpast, zodat u niet te veel of te weinig verzekert. De Goudse ondersteunt u hierbij met de AOV-waardemeter. Met dit online hulpmiddel brengt u jaarlijks, samen met onze verzekeringsadviseur, uw actuele situatie en wensen in kaart. Ook bespreekt u dan of een aanpassing van uw verzekering nodig is.

Bent u jonger dan 55 jaar? Dan kunt u in veel gevallen gebruik maken van het optierecht. Dit betekent dat u uw verzekerde bedrag met maximaal 10% kunt verhogen, zonder dat u hiervoor medische informatie hoeft aan te leveren.

Wat kost het?

U betaalt bij De Goudse een eerlijke premie. Zij kijken namelijk naar uw beroep én naar uw werkzaamheden. Want als uw beroep is aangemerkt als ‘risicovol’, dan betekent dat niet automatisch dat uw werkzaamheden dat ook zijn.

Ook de dekkingselementen die u kiest bepalen uw premie. U kunt kiezen voor een premie die de hele looptijd hetzelfde blijft (standaard tarief) of voor een premie die bij het afsluiten van de verzekering laag begint en langzaam stijgt naar een tarief dat daarna gelijk blijft (combinatie tarief).

Starterskorting

Voor ondernemers die korter dan een half jaar geleden zijn gestart met hun bedrijf is de Ondernemers-AOV extra aantrekkelijk. In de eerste drie jaar krijgt u een korting op de premie van:

 • 20% in het eerste jaar
 • 10% in het tweede jaar
 • 5% in het derde jaar

Daarnaast is aanleveren van medische informatie niet nodig als u:

 • in de afgelopen 180 dagen niet arbeidsongeschikt bent geweest, niet onder medische behandeling heeft gestaan en geen arts/specialist heeft geconsulteerd, én
 • in de afgelopen 5 jaar niet langer dan een halfjaar onafgebroken arbeidsongeschikt bent geweest, én
 • niet uit een uitkeringssituatie komt (WIA*, WAO**, Wajong***, Ziektewet (ZW) of loondoorbetaling bij ziekte), én
 • nooit bent afgewezen voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), én
 • nooit een aanbieding heeft gekregen voor een AOV met een beperkende bepaling, uitsluiting en/of premieopslag, én
 • maximaal € 25.000,- verzekert bij aanvang van de verzekering, én
 • op de ingangsdatum van de verzekering niet ouder bent dan 40 jaar, én
 • geen zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert.

*Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
**Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
***Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

Instapkorting

Als u al ondernemer bent, bij het ingaan van de verzekering niet ouder dan 40 jaar bent én uw beroep in de klasse lichtere beroepen valt, dan ontvangt u instapkorting. Uw verzekeringsadviseur regelt dit graag voor u. De hoogte van de korting is:

 • 20% in het eerste jaar
 • 10% in het tweede jaar
 • 5% in het derde jaar

Pakketkorting

De Ondernemers-AOV is altijd onderdeel van een Privé Pakket of een Bedrijfspakket, ook als u verder geen verzekeringen bij ons heeft. De Ondernemers-AOV telt mee voor de hoogte van de pakketkorting. Deze korting geldt voor alle verzekeringen in het pakket behalve voor de Ondernemers-AOV zelf.

Onze adviseur inkomensverzekeringen

Onze adviseur helpt u graag bij het maken van deze keuze en kan een berekening op maat maken. In de premie zijn alle kosten van de verzekering verwerkt met uitzondering van kosten voor het advies en andere dienstverlening van onze verzekeringsadviseur. De vergoeding hiervoor spreekt u samen met de verzekeringsadviseur af.

Bovenstaande producten worden opgenomen in ons adviesrapport en marktvergelijking als u kiest voor AOV met advies.