AOV en Belastingdienst

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn, zoals ondernemers of zelfstandigen. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Heeft u premies betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? U mag deze premies aftrekken als u:

  • een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, en
  • eventuele uitkeringen periodiek ontvangt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw hypotheek

Als u een hypotheek afsluit wordt er meestal aan u gevraagd of u woonlastenverzekering wilt afsluiten. In deze verzekering zit een premie voor arbeidsongeschiktheid. Krijgt u uit deze verzekering een periodieke uitkering als u arbeidsongeschikt wordt? Dan mag u de premie die u hiervoor betaalt ook aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Welke premies mag u niet aftrekken?

Premies voor de volgende periodieke uitkeringen mag u niet aftrekken:

  • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die het gehele bedrag in 1 keer uitkeert
  • premies waarbij u het bedrag wel periodiek krijgt uitbetaald, maar de totale hoogte van dat bedrag van te voren vaststaat
  • premies waarmee uw werkgever rekening houdt bij het inhouden van de loonheffing
  • premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA
  • premies voor de Zorgverzekeringswet

Uitkeringen

Krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan houdt uw verzekeringsmaatschappij hier al loonbelasting op in.

De inhouding geldt voor periodieke uitkeringen die u krijgt omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. U krijgt deze uitkeringen uit een verzekering die u zelf bij een levensverzekeraar of een inkomensverzekeraar hebt afgesloten.

Bijvoorbeeld:

  • U hebt een arbeidsongeschiktheidverzekering afgesloten als ondernemer.
  • U hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij het kopen van uw eigen woning.

Deze  inkomsten geeft u in uw aangifte op als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking.

Let op!

Krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap? Dan hoeft u over deze uitkering geen belasting te betalen. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven in uw aangifte.

Bron: Belastingdienst