Star advies een verplichte AOV voor zzp’ers

Star advies: een verplichte AOV voor zzp’ers!

Bent u zelfstandige zonder personeel (ondernemer, zzp’er, beroepsbeoefenaar, directeur grootaandeelhouder of meewerkend echtgenoot)? Dan wordt u naar verwachting verplicht om u zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp.

Op dinsdag 3 maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Hieronder leest u meer informatie hierover.

Hoe Waz het ook alweer?

In het verleden (2004) zijn zelfstandigen verplicht verzekerd geweest via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). Deze regelde bij arbeidsongeschiktheid een uitkering na een wachttijd van 52 weken op minimumniveau.

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 zijn zelfstandigen in Nederland niet meer wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

De achterliggende gedachte bij de afschaffing was met name dat onderzoek had uitgewezen dat de meeste zelfstandigen van de wet af wilden. De premie werd te hoog geacht en de daar tegenoverstaande uitkering te laag. Afschaffing bood volgens het kabinet meer keuzevrijheid en de mogelijkheid om niet een verzekering af te sluiten. Het advies van de Star lijk t veel op een nieuwe Waz, maar er zijn enkele verschillen.

Wat houdt het advies in?

 • De doelgroep van de verplichte verzekering wordt de zelfstandige zonder personeel
 • Een uitkering bedraagt maximaal € 1.650,00 bruto per maand (huidige minimum-loon)
 • De premie is maximaal € 220,00 bruto per maand en is fiscaal aftrekbaar
 • De Belastingdienst int de premie en het UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering
 • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden
 • De wachttijd is standaard 52 weken, maar die mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie
 • Zzp’ers die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling
 • Verder geeft de Star aan dat het een optie is om de agrarische sector uit te sluiten van de verplichte verzekering. Deze sector biedt namelijk regelingen voor vervanging van de zelfstandige aan, zodat het werk wordt uitgevoerd als de zelfstandige ziek is.
 • De nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in

Premie-indicatie publieke standaardverzekering:

De premie hangt af van de keuze voor een korter of langer eigen risico:

 • Vanaf een inkomen van € 20.000,00 bruto per jaar valt de premie tussen indicatief € 120,00 tot max. € 220,00 bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar
 • De netto premie komt naar verwachting in een bandbreedte tussen € 85,00 en € 150,00 per maand bij een inkomen vanaf € 20.000,00 bruto tot maximale dekking van € 30.000,00

Er is nog geen akkoord bereikt

Het gaat nu nog om een advies. Er is nog géén akkoord bereikt binnen de Tweede Kamer. Minister Koolmees gaat het advies beoordelen en bespreken met de Tweede Kamer. Voor aankomende zomer moet er een wetsvoorstel liggen.

Zorg voor een financieel vangnet

Bent u als ondernemer ziek of heeft u een ongeval gehad en kunt u daardoor niet meer werken? Dan heeft u vaak een andere bron van inkomen nodig. Zeker als ondernemer of zzp’er is het belangrijk om op tijd na te denken over hoe u de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid opvangt. Zodat u zich helemaal kunt focussen op uw herstel.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of veel langer niet meer kunt werken. U kunt uw AOV direct zelf regelen. Als de nieuwe regeling er is kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie.