Vrijwillige voortzetting WIA en ZW

Soms wordt een ondernemer of zzp’er niet door de verzekeraar geaccepteerd voor de aangevraagde arbeidsongeschiktheidsverzekering. Elke verzekeraar beoordeelt het medische risico door het laten invullen van een gezondheidsverklaring of soms door een medische keuring. Gelukkig worden de meeste zzp’ers wel geaccepteerd, maar helaas is dit niet altijd het geval.

Gewijzigde AOV voorstel

Er kan soms een voorstel uitgebracht worden met uitsluitingen (een voorbeeld: arbeidsongeschiktheid als gevolg van knieklachten wordt uitgesloten voor een zzp’er die al een aantal meniscusoperaties achter de rug heeft). Of, erger nog maar gelukkig komt dat heel weinig voor, de zzp’er wordt helemaal niet geaccepteerd voor de AOV. Als u geen werknemer bent, kunt u zich onder voorwaarden, vrijwillig verzekeren bij het UWV voor de WIA en ZW. Kies hieronder uw situatie en bekijk wat de mogelijkheden zijn.

AOV versus Vrijwillige WIA- en ZW-verzekering

De vrijwillige verzekering kent beperkingen ten opzichte van de reguliere AOV, zoals het verzekeren van gangbare arbeid en een maximum verzekerd bedrag. Ook zijn de premies niet mals (in 2017 9,20% over het verzekerde loon voor de Ziektewet en 6,92% voor de WIA). Maar ook bestaande ziektes en aandoeningen zijn meeverzekerd en dat kan heel veel waard zijn! Eén belangrijke waarschuwing: de vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na beëindiging van de verplichte verzekering aangevraagd te worden, ander is het onherroepelijk te laat(een recent voorstel om deze termijn te verruimen is helaas politiek gestrand)!

Begint u voor uzelf, dan kunt u bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Ook als meewerkend echtgenoot of partner kunt u zich verzekeren bij ons.

Ik ben volledig zelfstandig

  • Begint u voor uzelf en heeft u geen inkomsten uit een dienstverband of uitkering meer? Dan moet u zich op tijd voor de verzekering aanmelden. Doe dit binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De verzekering gaat dan in 1 dag na het einde van de verplichte verzekering.
  • U moet het jaar voordat u als zelfstandige begint verplicht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn geweest (met een maximale onderbreking van 60 dagen).
  • U heeft een VAR-wuo (Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) nodig van de Belastingdienst. Stuur een kopie van de VAR-wuo mee met uw aanmelding voor de verzekering van UWV.

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. U kunt dan geen VAR meer aanvragen. Heeft u geen VAR-wuo? Stuur dan de overeenkomst op die u heeft met uw opdrachtgever(s). U leest meer over de VAR en de modelovereenkomsten bij de Belastingdienst.

Ik ben directeur-grootaandeelhouder

Is de rechtsvorm van uw bedrijf een bv en bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan hoeft u geen Ziektewet-verzekering afsluiten. Want als u ziek bent, moet de bv het loon doorbetalen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij ons is wel mogelijk.

De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kunt u voor deze 16 weken wel een vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV afsluiten. 

Let op: als u zich tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof verzekerd heeft voor een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumloon, dan krijgt u ook een ZEZ-uitkering die de uitkering van uw vrijwillige verzekering aanvult tot het wettelijk minimumloon.

Ik blijf gedeeltelijk verplicht verzekerd

Blijft u gedeeltelijk in loondienst? Dan hoeft u zich niet binnen 13 weken aan te melden bij ons. U kunt zich op ieder moment aanmelden. De verzekering gaat in op het moment dat wij uw aanmelding hebben ontvangen. U moet minimaal 3 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ik begin als starter vanuit de WW

  • Als u voor uzelf bent begint met een startperiode van UWV, bent u tijdens de startperiode nog verzekerd.
  • Als u gedeeltelijk in loondienst blijft werken, of u begint een eigen bedrijf met behoud van uw WW-uitkering, moet u minimaal 3 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Lees meer op Bedrijf starten met een WW-uitkering.

Ik start een eigen bedrijf met een WAO-uitkering

Heeft u een WAO-uitkering van minder dan klasse 45-55%, dan bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid voor het aantal uren dat u in uw eigen bedrijf werkt. Misschien kunt u een verzekering bij ons afsluiten voor het deel dat u werkt. Lees meer op Bedrijf starten met Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet.

Aanmelden

Als startende ondernemer kunt u zich aanmelden voor de Ziektewet-verzekering of de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aanvragen verzekering van UWV

Aanvragen gemachtigde vrijwillige verzekering

U kunt iemand machtigen om namens u contact te hebben met UWV over uw vrijwillige verzekering. Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV