Zeven op de tien zzp’ers tegen verplichtstelling AOV

Zeven op de tien zzp’ers tegen verplichtstelling AOV

Ruim zeven op de tien zzp’ers zijn tegen het verplicht stellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.656 zzp’ers.

Zzp’er mét AOV vaker voorstander verplichte AOV

Slechts 28 procent van de zzp’ers vindt dat zelfstandigen zich verplicht moeten verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De meningen over het verplicht stellen van een AOV zijn verdeeld. Voornamelijk zzp’ers die zelf al over een AOV beschikken, vinden dat de verzekering verplicht zou moeten zijn. Hoe ouder de zzp’er is, hoe vaker hij of zij positief staat ten opzichte van een verplichte AOV. Zzp’ers werkzaam in de sectoren techniek (44 procent), onderwijs en training (38 procent) en medisch en zorg (34 procent) zijn ook vaker dan gemiddeld voorstander van de verplichte AOV.

Kosten AOV blijven belangrijkst voor zzp’er

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kosten van een AOV het meest bepalend zijn voor de keuze van zzp’ers om de verzekering wel of niet af te sluiten. Zo geeft 73 procent van de zzp’ers aan geen AOV te hebben afgesloten vanwege de hoge kosten van de verzekering. Een op de vijf zzp’ers zegt verder pas een AOV af te willen sluiten wanneer de kosten van de verzekering omlaag gaan. 82 procent van de zzp’ers geeft ten slotte aan dat de premie doorslaggevend is bij de keuze voor een AOV-verzekeraar.

Een op de acht zzp’ers niet van plan ooit AOV af te sluiten

Naast lagere kosten, zegt vijftien procent van de zzp’ers pas een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te willen sluiten wanneer zij zelf met arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden. Elf procent van de zzp’ers wil de verzekering afsluiten wanneer zij door collega-ondernemers op het belang hiervan worden gewezen. Zeven procent geeft aan de verzekering af te willen sluiten op het moment iemand in zijn of haar omgeving arbeidsongeschikt wordt. Ruim een op de acht zzp’ers is echter niet van plan om ooit een AOV af te sluiten.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.656 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, mei 2017).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic (Download PNG).