Woonlastenverzekering

Als u niet meer (volledig) kunt werken, gaat u er in inkomen op achteruit. Maar uw vaste lasten, zoals uw hypotheek of huur, moet u wél gewoon betalen. U kunt u tegen het risico op een inkomensdaling verzekeren, bijvoorbeeld met een woonlastenverzekering. Daarmee stelt u de betaling van uw woonlasten veilig als uw inkomen daalt of zelfs wegvalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Kenmerken woonlastenverzekering

U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert. Dat baseert u natuurlijk op de vaste lasten die u per maand kwijt bent. Ook kunt u zelf een ‘eigenrisicotermijn’ bepalen en vaak ook de uitkeringstermijn. Al deze factoren zijn van invloed op de hoogte van de premie. Vraag ernaar bij onze adviseur.

Woonlastenverzekering, voor wie en waarom?

Iedereen kan arbeidsongeschikt of werkloos raken. Of u in dat geval uw vaste lasten kunt blijven betalen, zult u zelf moeten bepalen. Uiteraard hangt dat ook af van uw persoonlijke situatie. Als u een partner hebt die de lasten op zijn of haar inkomen kan dragen, is de situatie al heel anders dan wanneer u alleen bent en zelf voor alle kosten moet opdraaien. Ga het na voor uw eigen situatie en bepaal pas dan of een woonlastenverzekering iets voor u is. Onze adviseur kan u daarbij helpen.

LET OP!
U betaalt de premie periodiek of in één keer, als ‘koopsom’. Sluit u de verzekering gelijk af met een hypotheek? Dan kunt u de premie meefinancieren. Verzekeraars bieden woonlastenverzekeringen vaak onder verschillende namen aan. De polis kan bij de ene verzekeraar dus anders heten dan bij de ander.

Als u onvrijwillig werkloos raakt, is de uitkering altijd belastingvrij. De premie voor het werkloosheidsgedeelte is daarom niet aftrekbaar. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt dat anders. Deze premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De verzekeraar is verplicht om loonheffing (inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Deze verzekering is niet bedoeld om de volledige inkomensderving door arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar alleen bedoeld om je woonlasten te verzekeren, vaak inclusief energiekosten.