Wie bepaalt dat ik arbeidsongeschikt ben

Wie bepaalt dat ik arbeidsongeschikt ben?

Doet u een beroep op uw arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV)? Dan bepaalt een team van deskundigen of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Kunt u helemaal niet meer werken of kunt u een deel nog wel uitvoeren?

De deskundigen die uw arbeidsongeschiktheid bepalen

We gaan nauwgezet te werk als we bepalen in welke mate u arbeidsongeschikt bent. De volgende mensen kunnen erbij betrokken zijn:

  • schadebehandelaar
  • medisch adviseur
  • arbeidsdeskundige

Schadebehandelaar

De schadebehandelaar is uw directe contactpersoon. Hij of zij is de regisseur van het hele proces en houdt u op de hoogte van de stand van zaken als u een beroep op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt gedaan. Deze behandelaar zoekt uit of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. Daarvoor wint de schadebehandelaar zo nodig informatie in bij anderen, zoals de arts die u behandelt of een medisch adviseur. Dit mag hij of zij alleen doen als u daarvoor een machtiging heeft afgegeven. 

Medisch adviseur

Als de schadebehandelaar het nodig vindt, kan hij of zij een medisch adviseur inschakelen. Dit is een arts die uw situatie grondig bestudeert om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. Deze arts geeft zijn of haar oordeel door aan de schadebehandelaar. 

Arbeidsdeskundige

De schadebehandelaar kan ook een arbeidsdeskundige inschakelen. Dit gebeurt meestal als u al een tijdje arbeidsongeschikt bent. Deze deskundige beoordeelt welke werkzaamheden u nog wel en niet meer kunt uitvoeren. De arbeidsdeskundige vraagt ook vaak informatie op over uw bedrijf. Bijvoorbeeld over uw werkroutine of financiële informatie. Op basis daarvan kijkt de arbeidsdeskundige eerst of u uw werk geheel of gedeeltelijk kunt voorzetten als er aanpassingen worden uitgevoerd. 

Eindoordeel

Op basis van alle informatie beslist de schadebehandelaar uiteindelijk of u een uitkering krijgt, en hoe hoog die uitkering is. De schadebehandelaar kiest er soms voor om geen deskundigen in te schakelen. Stel dat u van uw paard valt en uw enkel verzwikt. En u geeft aan dat u nog voor de helft kan werken. Dan is dat een duidelijke zaak, waarvoor de schadebehandelaar niet meer het oordeel van anderen nodig heeft om uw arbeidsongeschiktheid te bepalen.

Of stel dat u kanker heeft en geopereerd moet worden. Dan gaat de behandelaar niet eerst deskundigen inzetten. In zo’n moeilijke situatie  wacht hij of zij eerst tot de operatie voorbij is. U ontvangt dan direct een uitkering. De schadebehandelaar schakelt dan op een later moment deskundigen in.