Wat zijn de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat zijn de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Veel ondernemers denken dat een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) duur is. Maar dat kan erg meevallen. De kosten van een AOV hangen voor een deel af van de keuzes die u maakt. Zoals de looptijd en het eigen risico. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van het soort AOV dat u afsluit. Daarmee kunt u kunt dus gedeeltelijk zelf bepalen hoeveel premie u betaalt. Sommige ondernemers kunnen al een AOV afsluiten voor laag bedrag.

Kosten van een AOV

De premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, hangt af van een aantal zaken. Twee daarvan liggen vast: uw leeftijd en beroep. Daarnaast zijn er factoren waarmee u zelf invloed op de kosten kunt uitoefenen:

  • het deel van uw inkomen dat u verzekert (het verzekerd bedrag)
  • vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering wilt krijgen
  • hoe wij uw arbeidsongeschiktheid beoordelen
  • wanneer uw uitkering moet beginnen (eigen risico)
  • tot wanneer de uitkering doorloopt
  • wel of geen stijgende uitkering
  • of u alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval verzekert

Uw leeftijd?

Hoe ouder u bent, hoe meer premie u betaalt. Dus hoe hoger de kosten zijn van uw AOV.

Uw beroep?

Hoe zwaarder uw werkzaamheden, hoe groter de kans is dat u arbeidsongeschikt raakt. Een bouwvakker bijvoorbeeld loopt meer risico op een ongeval tijdens zijn werk dan een accountant. En hoe groter die kans is, hoe hoger ook de kosten van een AOV.

Welk deel van uw inkomen verzekert u?

Hoe hoog moet de uitkering zijn? Met andere woorden: welk deel van uw inkomen wilt u als uitkering ontvangen? U kunt kiezen voor maximaal 80% van uw inkomen. Dit is het verzekerd bedrag. Daarbij kijken we naar uw inkomen in de afgelopen 3 jaar en naar wat u verwacht te gaan verdienen in de toekomst. Hoe hoger het verzekerd bedrag  dat u kiest, hoe hoger de premie.  

Percentage arbeidsongeschiktheid?

U kunt zelf aangeven vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering wilt ontvangen. Bijvoorbeeld al als u 25% arbeidsongeschikt bent, en dus nog voor 75% kunt werken. Of pas als u 45% arbeidsongeschikt bent. Hoe lager het percentage, hoe hoger de kosten van de aov.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid?

We kunnen op twee manieren uw arbeidsongeschiktheid beoordelen. Ten eerste door uit te gaan van uw eigen beroep: kunt u dat nog uitvoeren? Ten tweede door te kijken naar passend werk: kunt u werk dat past bij uw werkervaring en opleiding nog uitvoeren? In het laatste geval zijn de mogelijkheden om te werken groter en bent u dus minder snel arbeidsongeschikt. U betaalt dan minder premie.

Start uitkering?

De uitkering start na een bepaald aantal dagen nadat u arbeidsongeschikt bent geworden. Dit aantal kunt u zelf bepalen. U kunt al na 30 dagen een uitkering krijgen of pas na 3 maanden. De periode waarin u nog geen uitkering ontvangt, is uw eigen-risicotermijn. Hoe langer uw eigen-risicotermijn, hoe lager ook de kosten van de arbeidsongeschiktheids­verzekering.

Tot wanneer een uitkering?

Veel ondernemers kiezen ervoor om de uitkering door te laten lopen tot hun 67e. Maar u kunt de uitkering ook eerder laten stoppen, bijvoorbeeld als u 55 wordt. Hoe eerder de uitkering stopt, hoe lager de kosten van een AOV. U kunt ook kiezen voor een verzekering met een korte uitkeringsduur. De uitkering stopt dan na 6 jaar.

Moet de uitkering elk jaar stijgen?

De prijzen voor voeding, huisvesting enzovoort stijgen elk jaar. U kunt er daarom voor kiezen om ook uw uitkering elk jaar te laten stijgen. Bijvoorbeeld met 1% of 2%. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de premie van uw arbeidsongeschiktheids­verzekering.

Alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval verzekeren?

U kunt een verzekering afsluiten voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval én ziekte. Maar ook een verzekering waarbij u alleen een uitkering krijgt bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Deze minimale dekking kunt u kiezen als in uw werk het risico van een ongeval groot is. Of als u bijvoorbeeld als schilder een opdrachtgever heeft die u alleen wil inhuren als u deze minimale dekking heeft.

Betaalt u elk jaar dezelfde AOV premie?

U kunt kiezen voor elk jaar dezelfde premie. Maar ook voor een lage premie in het begin, die elk jaar iets stijgt.