Hoe zit het met een AOV en seizoenswerk

Hoe zit het met een AOV en seizoenswerk?

Bent u een ondernemer die het vooral van seizoenswerk moet hebben? Bijvoorbeeld omdat u strandtenthouder bent, eigenaar bent van een oliebollenkraam of kerstbomen verkoopt? Dan heeft u niet het hele jaar door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nodig. Dat is op verschillende manieren op te lossen.

  1. Na je seizoenswerk je AOV tijdelijk stopzetten
    Als u seizoenswerk doet, kunt u buiten het seizoen uw AOV laten schorsen of sluimeren. U zet uw AOV dan tijdelijk stop en betaalt slechts een deel van de premie, soms 25%. Daar staat tegenover dat u geen recht hebt op een uitkering als u tijdens het sluimeren arbeidsongeschikt raakt. Sluimeren is maximaal een jaar mogelijk. Voor sluimeren kunt u ook kiezen als u inkomen daalt omdat u tijdelijk minder opdrachten hebt.
  2. Kiezen voor een seizoensclausule
    Als u seizoenswerk verricht, heeft u bij sommige AOV-verzekeraars de mogelijkheid om een seizoensclausule te kiezen. Dan wordt de periode waarin u werkt genoteerd. U verzekert dan uw inkomen in deze periode. En u heeft alleen recht op een uitkering in deze periode. Maar het maakt voor uw uitkering niet uit wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Als u dus ziek wordt buiten de periode dat u seizoenswerk verricht, kunt u toch een beroep doen op uw AOV, voor een uitkering in de periode die is vastgelegd.
  3. Werkzaamheden buiten het seizoen meeverzekeren
    Stel dat u ijsverkoper bent, maar ook in de wintermaanden aan de slag gaat, bijvoorbeeld als oliebollenverkoper. Dan kunt u ook daar uw AOV op aanpassen. U kunt namelijk uw werkzaamheden die buiten het seizoen vallen meeverzekeren. Hoeveel premie u betaalt, is afhankelijk van de beroepsklasse waarin u valt. En om dat te bepalen, wordt er gekeken naar u zwaarste beroep.

Wat is dan een tijdelijke AOV?

Naast deze mogelijkheden voor seizoenswerk bij je AOV, bestaat er ook zoiets als een tijdelijke AOV. Dat is een AOV waarbij u tijdelijk een uitkering krijgt, bijvoorbeeld 2 of 5 jaar lang. Daarna stopt de uitkering. U moet dan op een andere manier voor inkomen zorgen. De Beperkte AOV is zo’n tijdelijke AOV.

Meer weten over de beste opties voor u? Neem contact op met onze adviseur inkomensverzekeringen en bel 072-5642669 of mail naar info@flexibele-aov.nl.