Hoe hoog is een AOV-uitkering?

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering. De hoogte van deze AOV-uitkering is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten en de afspraken die u met uw verzekeraar heeft gemaakt.

De hoogte van uw AOV-uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het volgende:

 • Hoe arbeidsongeschikt bent u?
  Dat is een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de AOV-uitkering. Een arbeidsdeskundige bepaalt dit percentage. Als u bij het afsluiten van de verzekering heeft gekozen voor een percentage van 45%, krijgt u een uitkering als de arbeidsdeskundige bepaalt dat u uw werkzaamheden voor minimaal voor 45% niet meer kunt uitvoeren.
 • Welk inkomen heeft u verzekerd?
  In het algemeen mag u maximaal 80% van uw inkomen verzekeren. Bij de berekening van de uitkering gaan verzekeraars uit van het bedrag dat u heeft verzekerd.
 • Welke verzekering heeft u?
  Bij sommige verzekeringen maakt het voor de AOV-uitkering niet uit wat u nog zelf verdient en wordt de uitkering bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u verzekerd heeft. Bij andere verzekeringen krijgt u alleen een uitkering voor het deel dat u minder bent gaan verdienen.

Uw AOV-uitkering en uitkeringstabel

Bij de meeste AOV’s heeft u recht op een AOV-uitkering als u minder inkomen heeft doordat u arbeidsongeschikt bent. Bij de sommen AOV kijken verzekeraars alleen naar uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De hoogte van de uitkering bepalen ze bijvoorbeeld met onderstaande tabel, deze kan per aanbieder verschillen.

Hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? Hoeveel procent van het verzekerd bedrag krijgt u?
80 – 100%  100% van het bedrag
65 – 79%  75% van het bedrag
55 – 64%  60% van het bedrag
45 – 54%  50% van het bedrag
35 – 44%  40% van het bedrag
25 – 34%  30% van het bedrag
0 – 24%  Niets

Het bedrag dat u elke maand krijgt, bepalen verzekeringsmaatschappijen op deze manier:

 • Ze berekenen de hoogte van de AOV-uitkering per dag.
 • Ze delen hiervoor het verzekerd bedrag door het aantal dagen per jaar.
 • Het bedrag dat daaruit volgt, vermenigvuldigen ze met het aantal dagen dat u arbeidsongeschikt bent en met het uitkeringspercentage.
 • Daarbij houden ze rekening met de eigen-risicotermijn: na welke termijn begint de uitkering? En met de gekozen uitkeringsdrempel: vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage keren we uit?

Een voorbeeld van een aov-uitkering

U raakt op 1 oktober arbeidsongeschikt. U heeft een AOV afgesloten met een verzekerd bedrag van € 50.000,- en een eigen-risicotermijn van 14 dagen. Uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35%.

 • Het verzekerd bedrag gedeeld door het aantal dagen per jaar is: € 50.000,- gedeeld door 365 = € 137,- per dag (afgerond). Dit geldt bij een uitkering van 100%.
 • Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% ontvangt u 40% van het verzekerd bedrag. € 137,- x 40% = € 54,80 per dag.
 • De maand oktober heeft 31 dagen. Het eigen-risicotermijn is 14 dagen. U ontvangt dus een uitkering na 14 dagen. Dan blijven er 17 oktoberdagen over. Dus u ontvangt over de maand oktober 17 x € 54,80 = € 931,60.
 • Ben u heel november (30 dagen) arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u 30 x € 54,80 = €1.644,-.
 • Deze bedragen zijn brutobedragen. De verzekeraar haalt hier nog de belasting vanaf.
 • Als u gekozen heeft voor een uitkeringsdrempel van 45%, ontvangt u geen uitkering. U moet dan minstens 45% arbeidsongeschikt zijn om een uitkering te ontvangen.

Uitzondering: Beperkte AOV’s

Bij de beperkte AOV is de tabel die de hoogte van de uitkering bepaalt vaak anders dan bij andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast is de Beperkte AOV een verzekering met een korte uitkeringsduur. Als u arbeidsongeschikt raakt krijgt u bij deze verzekering maximaal een paar jaar een uitkering. De uitkeringsduur verschilt per verzekeraar.

Hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? Hoeveel procent van het verzekerd bedrag krijgt u?
80 – 100% 100% van het bedrag
65 – 79% 75% van het bedrag
55 – 64% 60% van het bedrag
45 – 54% 50% van het bedrag
0 – 44% Niets

Een rekenvoorbeeld van een uitkkering bij een beperkte AOV

U raakt op 1 oktober arbeidsongeschikt. U heeft een Beperkte AOV afgesloten met een verzekerd bedrag van € 50.000,- en een eigen-risicotermijn van 14 dagen. Uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 65%.

 • Bij een arbeidsongeschiktheid van 65% ontvangt u 75% van het verzekerd bedrag.
 • € 50.000,- / 365 = € 137,- uitkering per dag bij een uitkering van 100%. Bij 65% geldt: € 137,- x 65% = € 89,05 per dag.
 • De maand oktober heeft 31 dagen. Het eigen-risicotermijn is 14 dagen, dus u ontvangt over de maand oktober 17 x € 89,05 = € 1513,85.
 • In november ontvangt u 30 dagen x € 89,05 = € 2671,50,-.
 • De AOV-verzekeraar houdt nog belasting in op deze bedragen en draagt dit af aan de Belastingdienst.