Hoe belangrijk is een AOV

Hoe belangrijk is een AOV?

Voor werknemers is er veel geregeld als ze ziek worden. Voor zzp’ers en mkb’ers geldt dat niet. Als je als ondernemer door ziekte of een ongeval niet kunt werken, heb je geen inkomen. Dat kun je voorkomen met een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV). Maar heb je zo’n AOV echt nodig?

Wat is een AOV?

Met een AOV krijg je een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Je weet dan zeker dat je niet zonder inkomen zit als je uitgeschakeld wordt door bijvoorbeeld een hernia. Toch heeft krap de helft van de ondernemers een AOV. En bij zzp’ers is dat aantal nog lager. Is dat verstandig?

Hoe groot is de kans op arbeidsongeschiktheid?

Gebleken is dat zelfstandigen minder vaak verzuimen dan mensen in loondienst. Zzp’ers hebben bijvoorbeeld minder last van burn-outklachten, zo kwam dit voorjaar naar voren uit onderzoek van CBS en TNO.  Maar ook als zzp’er of mkb’er ben je niet immuun voor ziektes en ongevallen. Ongeveer 1 op de 10 ondernemers raakt arbeidsongeschikt. En dat betekent: geen of minder inkomsten. Terwijl je uitgaven gewoon doorgaan.

Is een eigen buffer voldoende?

Als je korte tijd uitgeschakeld bent, kun je dat vaak zelf nog opvangen. Dan heb je geen AOV nodig. Maar als je een langere tijd arbeidsongeschikt bent, wordt dat lastiger. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om zelf geld apart te zetten voor het geval je langere tijd niet kunt werken. Maar dan moet je wel een flink bedrag sparen. Per jaar heb je toch zeker € 25.000,= nodig om arbeidsongeschiktheid te overbruggen. En dat bedrag kun je dan niet meer gebruiken voor bijvoorbeeld je pensioen of de studie van je kinderen.

Wat als je geen eigen buffer hebt?

Dus als je langer dan een jaar arbeidsongeschikt raakt, loopt het behoorlijk in de papieren. En stel dat je thuis komt te zitten door een ongeval waarbij je benen verlamd raken. Niet alleen de kosten voor het dagelijkse levensonderhoud van jou en je gezin gaan dan gewoon door. Daar kunnen ook duizenden euro’s bij komen voor revalidatie en het aanpassen van je huis.

Daarom een AOV

Natuurlijk hoop je dat jou nooit iets ergs overkomt. Maar je weet nooit hoe het loopt in het leven. Dus als je zelf geen aardig potje hebt opgebouwd, is het verstandig om voor een AOV te kiezen. Dan weet je zeker dat je niet zonder inkomsten komt te zitten. Meer weten? Maak een afspraak met onze verzekeringsadviseur.