Eindleeftijd bij AOV’s Allianz naar 68, ook voor snackbarhouders en banketbakkers

AOV met advies   AOV direct afsluiten

Allianz verhoogt de maximum eindleeftijd in AOV’s voor ondernemers naar 68 jaar. Die eindleeftijd geldt niet alleen voor beroepen in klasse 1 en 2, maar ook voor sommige zware beroepen uit klasse 4. De verzekeraar wil bovendien meer beroepen verzekeren.

Koppeling met AOW leeftijd

Allianz laat de maximum eindleeftijd mee schuiven met de veranderende AOW-leeftijd. De aanpassing geldt nu al voor alle nieuwe polissen. Aan het eind van het jaar krijgen ook bestaande klanten een aanbod om de verzekering te verlengen naar 68 jaar.

Zware beroepen

Ook voor enkele zware beroepen uit beroepsklasse 4 gaat de eindleeftijd naar 68. Niet voor alle, stratenmakers houden bijvoorbeeld een lagere eindleeftijd. Onder andere snackbarhouders, banketbakkers, koks en loonwerkers zien hun eindleeftijd wel opschuiven van 60 naar 68.

Glazenwassers en vishandelaren

Daarnaast opent Allianz de deuren voor meer beroepsgroepen. Eerder konden bijvoorbeeld vishandelaren met een kraam, bloemenkwekers en hoogbouwglazenwassers niet terecht bij de verzekeraar. Nu kunnen ze zich tot hun 60ste verzekeren. Specialistische dakdekkers zijn ook een nieuw geaccepteerde beroepsgroep, maar zij moeten het doen met een eindleeftijd van 55.

Meer aanpassingen

Voor nieuwe klanten met een beroep in klasse 1 en 2 heeft Allianz de tarieven verlaagd als gekozen wordt voor een eigenrisicotermijn boven de 30 dagen. Met het oplopen van de wachttijd kan de premie tot 20% lager uitvallen. Hier was veel vraag naar onder ondernemers, aldus de verzekeraar. Daarnaast gaan de maximum verzekerde bedragen in de AOV’s omhoog.