Langer mee AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt AOV voor zware beroepen

Langer mee AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer door te werken. Inkomensverzekeraar De Amersfoortse speelt op de discussie in met de introductie van de Langer mee AOV voor ondernemers met een zwaar beroep.

Met de Langer mee AOV kunnen ondernemers met een zwaar beroep zich tegen ‘een gunstige premie’ tot aan hun AOW verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens De Amersfoortse redden, net als werknemer met hetzelfde werk, ook ondernemers met een zwaar beroep het vaak niet om door te werken tot hun 67ste. 

Inkomensgat

Hierdoor ontstaat er een inkomensgat tussen het moment waarop ze moeten stoppen met werken en de klimmende AOW-leeftijd die nu weer flink ter discussie staat. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers dekken dit risico, maar veel individuele AOV’s voor ondernemers met een zwaar beroep niet.

Duurzame inzetbaarheid

Voorwaarde bij de Langer mee AOV is wel dat de ondernemer zijn verantwoordelijkheid neemt voor duurzame inzetbaarheid. De verzekering zet actief in op preventie van arbeidsongeschiktheid voor de ondernemer. Vanaf de ingangsdatum van de verzekering heeft de ondernemer minimaal iedere 3 jaar een gesprek met een arbeidsdeskundige van De Amersfoortse over hoe het met hem en zijn bedrijf gaat.

Belasting en belastbaarheid

Tijdens de gesprekken kijken de arbeidsdeskundige en de ondernemer naar de belasting en belastbaarheid van de ondernemer en de ontwikkeling van de onderneming. Als de ondernemer zijn bedrijf op termijn niet meer kan voortzetten, wordt samen met de arbeidsdeskundige gekeken naar wat hij nog wel kan en wil.

Eigen inkomen

Als de ondernemer toch (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij een uitkering. Deze uitkering wordt langzaam afgebouwd en loopt maximaal 5 jaar door. In deze periode wordt er gezamenlijk gekeken of de ondernemer weer voor zijn eigen inkomen kan zorgen, in zijn eigen beroep, door taakverschuivingen of in een ander (lichter) beroep, eventueel door bij- of omscholing.

Algemeen geaccepteerd werk

De 5-jaars uitkering past bij de verwachting dat iemand veelal binnen 5 jaar re-integreert óf omgeschoold kan worden en daardoor weer in staat is steeds meer te gaan werken. Ook zorgt de aflopende uitkering voor een prikkel om weer aan het werk te gaan in ofwel zijn eigen beroep of een ander beroep. Kan de ondernemer desondanks niet langer het minimumloon verdienen met algemeen geaccepteerd werk in Nederland, dan krijgt hij 75 procent van het verzekerde bedrag tot de AOW-leeftijd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Volgens Frank Romijn, directeur AOV bij moederbedrijf ASR, is het uniek dat er vanuit een samenwerking tussen de arbeidsdeskundige van De Amersfoortse, de onafhankelijke adviseur en de ondernemer gekeken wordt naar duurzame inzetbaarheid. “Alle partijen moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is een andere manier van kijken. Het gaat erom hoe ondernemers duurzame inzetbaarheid concreet maken en in praktijk brengen.”

Bron: AMweb