De Aegon AOV is vernieuwd!

De Aegon AOV is vernieuwd!

Sinds 1 juli 2018 is de Aegon AOV vernieuwd. Hieronder vindt u de wijzigingen die het meest in het oog springen. Verder op deze pagina vindt u een overzicht met de belangrijkste productkenmerken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseur, wij helpen u graag!

Extra AOV variant:  Ongevallen en ernstige aandoeningen

 • Onder ernstige aandoeningen vallen kanker en hart- en vaatziekten.
 • Voor deze nieuwe variant is een gezondheidsverklaring nodig.
 • Met deze aanpassing bestaat het aantal varianten uit:
  1. Ongevallen
  2. Ongevallen + ernstige aandoeningen (nieuw)
  3. Ongevallen + aandoeningen excl. Psyche
  4. Ongevallen + aandoeningen incl. psyche

Wijziging bij keuze nieuw beroep

 • Voor de Aegon AOV geldt beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat blijft zo. Gaat uw tijdens arbeidsongeschiktheid een ander beroep uitoefenen? Dan beoordeelt Aegon de mate van arbeidsongeschiktheid voortaan opnieuw. Dat doen zij op basis van de nieuwe beroepswerkzaamheden.
 • Is het nieuwe inkomen samen met de eventueel resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering van de verzekerde minder dan 125% van het verzekerde bedrag? Dan vult de verzekeraar het inkomen aan tot 125% van het verzekerde bedrag. Daarbij geldt wel dat dit bedrag nooit hoger kan zijn dan de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Aegon begeleidt u natuurlijk graag naar een nieuw beroep. Zij maakt samen met u afspraken over eventuele extra kosten en ondersteuningsvragen die hierbij komen kijken. Gaat u een ander beroep uitoefenen? En heeft u gekozen voor een verzekerd bedrag van 80% van uw inkomen? Dan kunt u dus in totaal weer uw oude inkomen verdienen. U ziet het: werken loont!

Hogere eindleeftijd

U kunt de dekking nu ook laten doorlopen tot 68, 69 of 70 jaar.

Extra korte uitkering

Een kortlopende uitkering? Dat kan! De Aegon AOV is nu ook verkrijgbaar met een uitkeringsduur van 2 jaar.

Verlengde uitkeringsduur voor zware beroepen

 • Heeft u een zwaar beroep? Of is er een medische reden waardoor Aegon de eindleeftijd normaal gesproken op 55, 60 of 65 jaar hanteert? Dan kunt u bij uw aanvraag kiezen voor een verlengde uitkeringsduur tot maximaal 70 jaar.
 • De premie voor deze verzekering is wel duurder. Voorwaarde voor een uitkering is dat de ondernemer minimaal 5 jaar voor de oorspronkelijke (gemaximeerde) eindleeftijd van 55, 60 of 65 jaar arbeidsongeschikt wordt.

Uitbreiding van de ouderschapsverlofdekking

U krijgt een uitkering van 5 dagen bij de bevalling van uw partner én bij adoptie. 

Verbeterde verlofdekking

U krijgt een uitkering van 30 dagen als uw partner of kind een levensbedreigende ziekte heeft of komt te overlijden.

Hoger maximaal verzekerd bedrag

U kunt nu maximaal 80% van zijn inkomen verzekeren met een maximum van € 150.000,00. 

Geen termijntoeslag bij maand-, kwartaal- en halfjaarbetaling

Betaalt u de premie voor uw AOV per maand, kwartaal of halfjaar? Dan rekent Aegon geen extra toeslag voor termijnbetaling meer. 

Preventie en re-integratie 

Snel weer aan het werk met de Gezonde Aanpak

Met de Gezonde Aanpak probeert Aegon te voorkomen dat u arbeidsongeschikt raakt door preventieve hulp te bieden als u voelt dat u wellicht arbeidsongeschikt wordt. Als u toch arbeidsongeschikt raakt, dan kijkt de verzekeraar samen met u hoe u zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Meer uitleg en praktijkvoorbeelden kunt u bij ons opvragen.

Brede ondersteuning en begeleiding door een persoonlijke casemanager

U krijgt een persoonlijke casemanager die uitgebreide begeleiding biedt en u ondersteunt bij de stappen om op een gezonde manier aan het werk te blijven of om weer aan het werk te gaan na arbeidsongeschiktheid. De casemanager denkt bijvoorbeeld mee over de meest effectieve re-integratieaanpak, de inzet van professionele dienstverlening of over ander werk dat u zou kunnen doen als u uw huidige werkzaamheden niet meer voortgezet kunnen worden.

Productkenmerken Nieuwe Aegon AOV

Productkenmerk

Beschrijving

Dekking Keuze uit 4 varianten:

1.    Ongevallen

2.    Ongevallen en ernstige aandoeningen (kanker en hart- en vaatziekten)

3.    Ongevallen en aandoeningen exclusief psychische aandoeningen (met korting op de premie)

4.    Ongevallen en aandoeningen inclusief psychische aandoeningen

Persoonlijke casemanager Bij arbeidsongeschiktheid krijgt een persoonlijke casemanager die uitgebreide begeleiding en ondersteuning biedt bij re-integratie. Voor meer informatie kunt u het stappenplan bij ons opvragen.
Preventie Preventieve begeleiding bij algemene vragen over de gezondheid, het eigen bedrijf en natuurlijk ook bij dreigende arbeidsongeschiktheid.
Relatie met inkomen Nee, de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen direct vóór de arbeidsongeschiktheid. En ook niet van een terugval in het inkomen door de arbeidsongeschiktheid.
Verzekerd bedrag Maximaal 80% van het inkomen met een minimum van € 2.500,00 en een maximum van € 150.000,00 per jaar.
Arbeidsongeschiktheidscriterium Beroepsarbeidsongeschiktheid
Werkhervattingsregeling Gaat u tijdens arbeidsongeschiktheid een ander beroep uitoefenen? Dan beoordeeldt Aegon de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de nieuwe beroepswerkzaamheden. Aegon ondersteunt u natuurlijk waar nodig bij deze re-integratie naar een ander beroep. Is het nieuwe inkomen samen met de eventueel resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering van verzekerde minder dan 125% van het verzekerde bedrag? Dan vult Aegon het inkomen aan tot 125% van het verzekerde bedrag. Maar zij keert nooit meer uit dan de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

U kunt dus in een nieuw beroep weer uw eigen inkomen gaan verdienen!

Eigen risicotermijn 14 dagen, 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, 180 dagen, 1 jaar of 2 jaar
Eindleeftijd dekking 50, 55, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69 of 70 jaar
Uitkeringsduur 2, 5 of 10 jaar of tot eindleeftijd
Verlengde uitkeringsduur Afhankelijk van het beroep en/of de medische reden is de maximale eindleeftijd van de Aegon AOV 55, 60 of 65 jaar. Bij Aegon is het mogelijk om de uitkeringsduur tegen een extra premie te verlengen tot maximaal 70 jaar.
Uitkering Vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering Ja, met een wachttijd van 1 jaar. Bovendien biedt de Aegon AOV een ouderschapsverlofdekking van 5 dagen bij bevalling van de partner van de verzekerde en bij adoptie.
Verlofdekking bij levensbedreigende ziekte of overlijden van partner of kind 30 dagen
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ja
Dekking arbeidsongeschiktheid bij orgaandonatie Ja
Verhogingsrecht Ja, jaarlijks 10% zonder medische waarborgen. Er geldt geen maximale eindleeftijd voor gebruik van dit verhogingsrecht. Wel moet het verschil tussen de datum van de verhoging en de gekozen eindleeftijd van de dekking moet minimaal 5 jaar zijn.
Acceptatieleeftijd Geen maximale acceptatieleeftijd. Wel moet het verschil tussen de ingangsdatum en de gekozen eindleeftijd van de dekking minimaal 5 jaar zijn.
Aanvangskorting 30% eenmalig of 5% per jaar
Contractduur 1 jaar
Opzeggen Dagelijkse opzegging na afloop van de eerste contractduur. De opzegging gaat in op de dag van opzegging.
Toeslag termijnbetaling Geen