Allianz verbetert de polisvoorwaarden van de AOV

Allianz verbetert de polisvoorwaarden van de AOV

Allianz heeft de AOV qua polisvoorwaarden verbetert. Alle AOV’s bieden dekking op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid, en zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog flexibeler geworden. Onderstaand geven wij u een overzicht van de wijzigingen van de AOV van Allianz.

Verbeteringen en uitbreidingen 

Ruimere acceptatieleeftijden bij afsluiten en bij het verhogingsrecht

Beroepsklasse 1 en 2 kan u afsluiten en verhogen tot en met 62 jarige leeftijd en beroepsklasse 3, 4 en 5 kan u afsluiten en verhogen tot en met 55 jaar. 

Zuivere beroeps arbeidsongeschiktheid voor alle producten

Bij arbeidsongeschiktheid worden taakverschuivingen niet meer meegenomen. Daarnaast is ook het artikel vervallen waarin geregeld stond dat bij verkoop bedrijf passende arbeid van toepassing is. 

Orgaandonatie is meeverzekerd (niet bij Ongevallen Plus AOV)

Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u ook een uitkering krijgen als u arbeidsongeschikt raakt door orgaandonatie. 

Extra: adoptie meeverzekerd (niet bij Ongevallen Plus AOV)

Adopteert u een kind? Dan kunt u een uitkering krijgen als u de formele adoptiedatum kan aantonen en een bedrag voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. 

Nu ook kosten voor preventie meeverzekerd

Als er kosten gemaakt moeten worden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, dan kijkt Allianz hoe hoog deze kosten zijn en of het risico op arbeidsongeschiktheid wordt verminderd. Zij betalen een gedeelte of alle kosten. Medische kosten betalen ze niet. En kosten die een andere verzekering (bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering) betaalt, betalen ze ook niet.

Sluimerpremie verlaagd naar 10% van de premie en geen toetsing van het inkomen bij herstel dekking

Voor alle producten geldt de mogelijk van sluimerdekking . Dit is mogelijk als u tijdelijk stopt met de werkzaamheden maar ook als om economische/financiële reden de polis tijdelijk moet worden geschorst. In beide gevallen wordt een periode afgesproken met een concrete startdatum en een concrete einddatum. Op de hersteldatum wordt de polis in kracht hersteld zonder dat Allianz vraagt om (financiële) gegevens.

Nog flexibelere producten

Flexibel opzeggen: ook in het eerste verzekeringsjaar

U kunt bij Allianz ook in het eerste jaar de verzekering opzeggen. Zij houden u dus niet aan een jaarcontract. U heeft een opzegtermijn van een maand. 

Flexibel verlagen verzekerde bedragen of veranderen van de dekking

Het verlagen van de verzekerde bedragen mag op ieder gewenst moment. Voor het veranderen van de dekking (buiten verhogingsrecht om) kan op ieder gewenst moment een verzoek worden ingediend.

Omzettingsrecht voor Maatwerk AOV en Fundament AOV

Heeft u een verzekering met een korte uitkeringsduur? U kunt deze verzekering 3 jaar na de ingangsdatum, zonder medische keuring, omzetten naar een uitkering tot eindleeftijd. U kunt de verzekering ook eerder omzetten naar een uitkering tot eindleeftijd. De verzekeraar vraagt dan om nieuwe gezondheidsvragen in te vullen. 

Polisvoorwaarden nog duidelijker

Unieke regeling second opinion opgenomen in voorwaarden

Bent u het niet eens met de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid? Meld dit dan bij Allianz binnen 4 weken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Heeft Allianz akkoord gegeven voor de keuze van de deskundige of arts en is de uitkomst van de second opinion in u voordeel? Dan volgt zij de second opinion. Is de uitkomst van de second opinion in u nadeel? Dan houdt Allianz zich aan de originele vaststelling van de arbeidsongeschiktheid. 

Medische objectiveerbaarheid duidelijker uitgelegd

‘Wat is arbeidsongeschiktheid’ is beter uitgelegd doordat de term ‘medisch objectiveerbaar’ weer is gebruikt in de polisvoorwaarden. 

Aanpassing diverse artikelen volgens Verbondsadvies en regelgeving

De en-bloc clausule is conform het advies van het Verbond. Daarnaast is de sanctieclausule opgenomen volgens intern beleid en is het privacy beleid aangepast. 

Overbruggingsregeling opgenomen in voorwaarden

Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een andere maatschappij? En vervangt de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz die andere verzekering? U heeft dan recht op een overbruggingsregeling zodat de verzekeringen beter op elkaar aansluiten. Als u tijdens de periode van overbrugging arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een uitkering vanaf de ingangsdatum van de nieuwe verzekering bij Allianz.

Meer weten over de AOV van Allianz?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de AOV van Allianz? Neem dan contact op met flexibele-aov.nl, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@flexibele_aov.nl. Wij zijn u graag van dienst met objectief en onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR services.

Wilt u weten welke risico’s uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met Risicoscan.