3 productverbeteringen bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van De Amersfoortse.

3 productverbeteringen individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen De Amersfoortse

Productverbeteringen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van De Amersfoortse

De Amersfoortse verbetert haar individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wijzigt het volgende:

  • Afschaffen medische keuring o.b.v. leeftijd en verzekerd bedrag
  • Uitbreiding begrip arbeidsongeschiktheid voor snijdende medici
  • Premieverlaging WIA Excedent (vanaf 01-05-2017)

Afschaffen medische keuring o.b.v. leeftijd en verzekerd bedrag

Sinds 1 februari 2017 is De Amersfoortse gestopt met een medische keuring op basis van leeftijd en verzekerd bedrag. Eerder voerde De Amersfoortse bij aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering medische keuringen uit vanaf 51 jaar en vanaf een bepaald verzekerd bedrag. Per 1 februari doet De Amersfoortse dit dus niet meer. Naar aanleiding van de gezondheidsverklaring kunnen we nog wel vragen om gerichte medische onderzoeken.

Deze wijziging is niet alleen ingegeven door de nieuwe gezondheidsverklaring van het Verbond van Verzekeraars, maar ook door een onderzoek van Jan Bronsema. Uit dit onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van een dergelijke ongerichte medische keuring niet aan te tonen is.

Uitbreiding begrip arbeidsongeschiktheid voor snijdende medici

De Amersfoortse heeft het begrip arbeidsongeschiktheid uitgebreid voor alle ondernemers die snijdend medicus zijn. Voortaan is ook sprake van arbeidsongeschiktheid als de verzekerde medicus drager is van hepatitis, andere virussen of een MRSA-bacterie. Wel moet dat een risico vormen voor zijn patiënt. En reden zijn waarom hij volgens de richtlijnen zijn werk niet mag doen.

Eerder gold deze uitbreiding alleen voor snijdende medici die lid waren van de mantel medisch specialisten. Vanaf nu geldt dit voor alle snijdende medici met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse en ook voor nieuwe aanvragen van snijdende medici.

Premieverlaging WIA Excedent (vanaf 01-05-2017)

Per 1 mei 2017 verlaagt De Amersfoortse de premies van werknemers met een individuele WIA Excedent-verzekering. Deze verlaging is mogelijk, omdat minder mensen de afgelopen jaren een beroep hebben gedaan op hun WIA Excedent-verzekering. De verwachting is dat dit ook in de toekomst zo blijft. De premieverlaging bedraagt ongeveer 20% en wordt automatisch doorgevoerd. U en uw klant hoeven hier niets voor te doen. Deze verlaging geldt ook voor nieuwe klanten.

Bereken uw AOV-premie!